08.03.2017

Реформация в Украине. Ее распространение, особенности и значение

Реформация и тесно связанное с ней Возрождение имели огромное значение в жизни Европы XVI и XVII веков. В результате Реформации протестантизм широко распространился в ряде европейских стран, и во […]
08.02.2017

Реформаційні зміни в культуротворчості України постренесансного часу

Проблема культуротворчості людини, її соціокультурного буття, морального світу стала визначальною не лише для західноєвропейської наукової думки, а й для української. Вітчизняні мислителі, діячі, митці постренесансного часу […]
05.01.2017

Діячі Реформації на теренах України та їх значення в релігійно-культурному процесі

Відомо чимало протестантських літераторів, полемістів, учених, які так чи інакше пов’язані з Україною. Дехто залишив кілька творів, декого знаємо завдяки згадкам в антипротестантських виданнях. А багато […]
08.12.2016

Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI-XVII ст.

У статті йдеться про виникнення й розвиток антитринітаризму в Україні у XVI-XVII ст. та його місце в суспільно-політичному житті роду Немиричів. Визначається особлива роль социніанських ідей, які […]
06.12.2016

Особенности Реформации в Украине

У каждого народа на земле есть своя судьба и миссия от Бога. Империи возникают и уходят в небытие. Это не их заслуга и не заслуга народа […]
05.12.2016

Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI — перша половина XVII ст.)

На 50-ті роки XVI ст. припадає розквіт кальвінізму у Великому князівстві Литовському. У 1557 р. у Вільні зібрався перший установчий з’їзд протестантів. Серед причин успішності кальвіністської пропаганди можна відзначити її соціально-політичну […]
14.11.2016

Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.)

У статті досліджується місце і роль інтелектуальних об’єднань у творенні єдиного європейського культурно-освітнього простору, в розвитку форм освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслюється, що завдяки дотриманню […]
11.11.2016

Малоизвестная история украинской Реформации. Часть ІІ: 15 фактов об украинском кальвинизме

По сравнению с лютеранством и чешским братством кальвинизм в Украине, в частности во второй половине XVI века, имел значительные успехи, став здесь на длительное время ведущей протестантской […]
09.11.2016

Вековые корни украинских протестантов

Одно из самых дорогих и важнейших приобретений, которые ценят мудрые люди на протяжении веков — это знание. Наличие полной и правильной информации всегда давало посвященным преимущество над […]
09.11.2016

Малоизвестные факты из истории украинской Реформации. Часть I

Хотя протестантизм в Украине и не получил массового распространения, он тоже стал существенным фактором ее религиозной жизни. Конфессия развивалась здесь пять веков. Теперь она по количеству […]