03.05.2017

Кисилин — центр волинських соцініан, або «Сарматські Афіни» (ФОТО)

Напівзруйнований кармелітський костел у Кисилині колись був центром соцініанства на Волині, осередком розвитку науки на Волині у XVII столітті. Зараз будівля закинута, без даху, стіни напівзруйновані, вікон […]
03.05.2017

Реформація на Волині: Олика — селище-містечко із європейською славою (ФОТО)

Колись містечко Олика було одним із найбільших центрів Реформації на Волині. Потрапив протестантизм сюди завдяки князю Радзивілу, який приніс Олиці європейську славу, повідомляє volyninfo.com. Про це цікаве […]
08.03.2017

Реформация в Украине. Ее распространение, особенности и значение

Реформация и тесно связанное с ней Возрождение имели огромное значение в жизни Европы XVI и XVII веков. В результате Реформации протестантизм широко распространился в ряде европейских стран, и во […]
08.02.2017

Реформаційні зміни в культуротворчості України постренесансного часу

Проблема культуротворчості людини, її соціокультурного буття, морального світу стала визначальною не лише для західноєвропейської наукової думки, а й для української. Вітчизняні мислителі, діячі, митці постренесансного часу […]
05.01.2017

Діячі Реформації на теренах України та їх значення в релігійно-культурному процесі

Відомо чимало протестантських літераторів, полемістів, учених, які так чи інакше пов’язані з Україною. Дехто залишив кілька творів, декого знаємо завдяки згадкам в антипротестантських виданнях. А багато […]
08.12.2016

Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI-XVII ст.

У статті йдеться про виникнення й розвиток антитринітаризму в Україні у XVI-XVII ст. та його місце в суспільно-політичному житті роду Немиричів. Визначається особлива роль социніанських ідей, які […]
06.12.2016

Особенности Реформации в Украине

У каждого народа на земле есть своя судьба и миссия от Бога. Империи возникают и уходят в небытие. Это не их заслуга и не заслуга народа […]
05.12.2016

Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI — перша половина XVII ст.)

На 50-ті роки XVI ст. припадає розквіт кальвінізму у Великому князівстві Литовському. У 1557 р. у Вільні зібрався перший установчий з’їзд протестантів. Серед причин успішності кальвіністської пропаганди можна відзначити її соціально-політичну […]
14.11.2016

Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.)

У статті досліджується місце і роль інтелектуальних об’єднань у творенні єдиного європейського культурно-освітнього простору, в розвитку форм освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслюється, що завдяки дотриманню […]
11.11.2016

Малоизвестная история украинской Реформации. Часть ІІ: 15 фактов об украинском кальвинизме

По сравнению с лютеранством и чешским братством кальвинизм в Украине, в частности во второй половине XVI века, имел значительные успехи, став здесь на длительное время ведущей протестантской […]