06.02.2017

Абрахам Кайпер — християнин в епоху змін

Абрахам Кайпер жив у часи, коли сучасна Європа стрімко змінювалася. Індустріалізація та урбанізація ламали традиційний життєвий устрій. Із плином часу сформувалися два домінуючі світобачення: ліберальний гуманізм, […]
03.02.2017

Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України: історіографія, джерельна база та методологія дослідження

Розглянуто історіографію, джерела та методологію дослідження протестантизму в соціокультурному просторі незалежної України. Протестантизм є однією з найдинамічніших релігійних течій у соціокультурному просторі незалежної України. Протестантські релігійні […]
01.02.2017

Протестанти в Україні: наслідки політики «державного атеїзму»

У статті аналізуються документи, якими радянський режим упродовж 1918 — початку 1980-х рр. унеможливив повноцінне функціонування протестантизму в Україні. З’ясовуються кризові явища у протестантському середовищі, що виникли внаслідок переслідувань. […]
30.01.2017

Протестантизм у розвитку загального права Англії та США

Актуальність теми випливає з комплексу сучасних суспільно-правових запитів України. Пошук ефективних засобів та механізмів подальшої модернізації правової системи актуалізує увагу різних галузей сучасної науки до науково-практичних […]
30.01.2017

Польська реформаційна думка в політичній культурі України

У статті висвітлюється зміст маловідомого в українській славістиці трактату, написаного в середині XVII ст. социніянами Самуелем Пржипковським і Юрієм Немиричем у відповідь на твір краківського каноніка Шимона […]