20.09.2016

Реформаційний рух в Україні

З другої чверті XVI ст. ряд країн Європи став ареною Реформації — соціально-політичного та релігійного руху, під гаслами якого розгорталися Селянська війна у Німеччині, національно-визвольна боротьба у Нідерландах, […]
19.09.2016

Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI — початок XVII ст.)

У статті розкривається вплив релігійного фактору (розвиток православ’я, католицизму, уніатства та протестантизму у кінці ХVI — початку ХVII ст.) на становище українських земель того часу. Автор торкається як […]
22.08.2016

Діяльність чеських братів в Україні у XV–XVII ст.

Попередники чеських братів в Україні Вже у XV ст. жителі України були знайомі з працями реформаторів, що потрапляли сюди через Польщу та Чехію. Наприклад, праці Джона Вікліфа […]
22.08.2016

Загальноєвропейській зміст реформаційних рухів в Україні в XVI-XVII ст.

Тема української Реформації, на перший погляд, видається несподіваною. Адже Реформація — це суспільний процес, який ми звично пов’язуємо з історією іншої частини Європи. Зрозумілим для нас є […]
22.08.2016

Ієронім Празький та православно-гуситські відносини

Бажання відродити в церковному житті практики ранніх християн — характерна риса чеської Реформації. Це привело гуситів до зближення з християнським Сходом, де, на їхню думку, все ще […]