21.07.2017

Рецепція гуситських реформаційних ідей у соціокультурному просторі Південно-Західної Русі наприкінці XV — у першій половині XVII ст.

У статті автор розглядає поняття «гуситська реформаційна ідея», простежує чесько-руські контакти періоду Пізнього Середньовіччя та Раннього Нового часу, на основі наявних джерельних згадок та історіографічних досліджень […]
04.07.2017

Шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст.

У статті простежено шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст. Вагоме місце серед них посідають торгівельні, освітньо-культурні зв’язки і міграційні рухи населення. Частково розкрито […]
29.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 3. Євангельський рух у ХІХ столітті: від Херсонщини до Петербурга

Продовження. Частина 1 та Частина 2. У другій половині ХІХ століття скасування кріпацтва, російський переклад Біблії та духовні пошуки серед німецьких колоністів (менонітів та пієтистів) та […]
20.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 2. Коріння євангельського руху

Продовження. Частина 1. Реформація: український вимір Протестанти «першої хвилі» на українських теренах проіснували відносно недовго, і їхній вплив у цілому обмежився подіями XVI-XVII століть. Значно більший внесок у […]
15.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 1. Реформація: український вимір

Офіційне святкування в Україні 500-ліття Реформації нагадує нам про те, що ідеали, пов’язані з Реформацією, багато в чому сформували обличчя сучасного християнського світу, а також, що […]