05.01.2017

Діячі Реформації на теренах України та їх значення в релігійно-культурному процесі

Відомо чимало протестантських літераторів, полемістів, учених, які так чи інакше пов’язані з Україною. Дехто залишив кілька творів, декого знаємо завдяки згадкам в антипротестантських виданнях. А багато […]
08.12.2016

Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI-XVII ст.

У статті йдеться про виникнення й розвиток антитринітаризму в Україні у XVI-XVII ст. та його місце в суспільно-політичному житті роду Немиричів. Визначається особлива роль социніанських ідей, які […]
06.12.2016

Особенности Реформации в Украине

У каждого народа на земле есть своя судьба и миссия от Бога. Империи возникают и уходят в небытие. Это не их заслуга и не заслуга народа […]
05.12.2016

Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI — перша половина XVII ст.)

На 50-ті роки XVI ст. припадає розквіт кальвінізму у Великому князівстві Литовському. У 1557 р. у Вільні зібрався перший установчий з’їзд протестантів. Серед причин успішності кальвіністської пропаганди можна відзначити її соціально-політичну […]
14.11.2016

Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.)

У статті досліджується місце і роль інтелектуальних об’єднань у творенні єдиного європейського культурно-освітнього простору, в розвитку форм освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслюється, що завдяки дотриманню […]