31.10.2017

95 тез Мартіна Лютера

Господь і Учитель наш Ісус Христос, кажучи: «Покайтеся…», заповідав, щоб усе життя віруючих було покаянням. Це слово [«покайтеся»] не може бути зрозуміле як таке, що відноситься до […]
24.10.2017

Закарпатська реформатська церква: історія та особливості розвитку

Закарпатська реформатська церква — офіційна назва церковної організації реформатів-кальвіністів на території Закарпатської області України. Це етноконфесійна церковна організація, адже більшість членів є угорцями, історично походить із часів […]
11.10.2017

Реформація як чинник європейської історії Нового часу (до 500-річчя Реформації в Європі)

У статті висвітлюється місце та роль Реформації в європейській історії XVI-XVII ст. Проаналізовано чинники, які сприяли появі реформаційного руху в Європі. Охарактеризовано основні течії протестантизму. Показано місце […]
21.06.2017

На світанку модерної Європи: причини та передумови німецької Реформації

У цьому році виповнюється 500 років з початку Реформації. Цей релігійний рух за очищення і виправлення католицизму був глибоким потрясінням для Католицької церкви і, одночасно, одним […]
23.03.2017

Как «избранные» стали отцами-пилигримами

В повседневной жизни пуританами принято называть тех, кто придерживается строгих нравов и аскетизма, проявляет бережливость и трудолюбие. Все это на самом деле было свойственно английским протестантам, […]
26.01.2017

Реформація у Скандинавських країнах: компаративний аналіз

По всій Європі зміни, що виникали у політичній, економічній, соціальній та інтелектуальній сферах протягом XVI століття були нерозривно пов’язані із протестантською Реформацією. Релігійна революція розвивалась на декількох […]
20.01.2017

Історичні трансформації феномена релігійної ідентичності у польсько-литовському реформаційному русі XVI-XVII ст.

У статті розглянуто вплив Реформації на історичні модифікації змістовного наповнення феномена релігійної ідентичності в Польсько-Литовській державі XVI-XVII ст. Виявлено передумови та проаналізовано процес інтеріоризації нових компонентів релігійної […]
19.01.2017

Реформация и братское движение в Беларуси второй половины XVI в. — начала XVII в.

Значимой чертой общественной жизни Великого княжества Литовского второй половины XVI века являлось распространение идей Реформации, направленных на обновление традиционных церковных институтов и религиозной идеологии в духе евангельских […]
16.12.2016

Особливості англіканського віровчення

Англіканство є третьою основною протестантською течією, яка виникла в Англії у XVI ст. у результаті боротьби короля Генріха VIII за політичну незалежність від Риму. Як специфічний різновид християнства, англіканська […]
15.12.2016

Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст.

На початку XVI ст. в чеських землях крім католицького напряму віровчення почали формуватися такі реформовані християнські напрями, як утраквізм, «Община братська», староутраквізм та новоутраквізм. В даній […]
07.12.2016

Гугеноты — протестанты Франции

XVI век ознаменован Реформацией в Европе. Благодаря труду таких известных деятелей и их последователей как Петр Вальдо (1140-1218) и вальденсы, Джон Уиклиф (1320-1384) и лолларды, Ян Гус (1369-1415) и гуситы, […]
02.12.2016

Специфика английской Реформации XVI века

В становлении культуры Нового времени важную роль сыграло движение Реформации. Статья посвящена анализу специфических черт английской Реформации на примере важнейшего документа Английской церкви, известного под названием «39 статей». […]
04.11.2016

Внешняя политика Османской империи в XVI в.

XVI век является Золотым веком в истории Османской империи. В это время она достигла наибольшего могущества и расширила границы своей территории. В начале XVI века к […]
03.11.2016

Как османы помогали протестантам

Считается, что эпоха Возрождения началась тогда, когда Европа вышла из средних веков, которые многие историки на Западе называют «темным временем», и приняла гуманистические ценности. Однако далеко […]
25.10.2016

Контрреформация

Контрреформация в Западной Европе — католическое движение, возникшее после выдвижения идей Лютера, Кальвина, Цвингли и других реформаторов, имевшее своей целью восстановить престиж Римско-католической церкви. Реформация потрясла Западную […]
24.10.2016

Мартин Лютер и реформирование мессы

В древней христианской церкви богослужение называлось по-разному: «преломление хлеба», «Вечеря Господня», «евхаристия», «собрание». Но чаще всего употреблялось греческое слово «литургия». В конце IV в. в западном христианстве, которое […]
21.10.2016

Проникнення реформаційних ідей Мартіна Лютера на землі Чеської корони

Виступ монаха-августинця з Ейслебену, що в Тюрингії, Мартина Лютера 31 жовтня 1517 р. з 95 тезами проти торгівлі індульгенціями, що послужило початком німецької Реформації, знайшов широкий відгук і на землях […]
21.10.2016

Основные памятные места Мартина Лютера 500 лет спустя

К юбилею 2017 г. подготовилась не только церковь, но и многие другие места жизни и деятельности реформатора. Главные из них находятся в восточных федеральных землях Саксония-Ангальт и […]
19.10.2016

Державно-церковні правовідносини в період Реформації та Контрреформації

У статті висвітлюються питання трансформації державно-церковних правовідносин від епохи Середньовіччя до періоду Реформації та Контрреформації у країнах Західної та Центральної Європи, показано процес утворення національних церков, […]
14.10.2016

Протестантизм в Великом княжестве Литовском

Протестантизм в Великом княжестве Литовском ― одно из трёх крупнейших направлений христианства наряду с православием и католицизмом, существовавшее на землях Великого княжества Литовского в XVI-XVIII веках. В Великом княжестве […]
14.10.2016

Вплив Реформації на формування культурного простору Речі Посполитої XVI-XVII ст.

Проблематика культурного розвитку етносу, національно-культурної мобілізації етнічних груп визначає їх здатність до формування власної самосвідомості, оцінки і утвердження нацією самої себе як реально існуючого суб’єкта соціальної […]
06.10.2016

Европейская Реформация и формирование французского государства в XVI веке

XVI-XVII века — время складывания европейской системы международных отношений, включения в нее всех европейских государств. На этот процесс не могли не влиять различные факторы, ускоряя или замедляя […]
29.09.2016

Реформація. Виникнення, поширення та наслідки

Реформація (від лат. reformatio — перетворення, виправлення) — католицький церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямований на повернення добіблійних першоджерел християнства, який […]
23.09.2016

Английская Реформация

Христианство вступило в свое третье тысячелетие. Каким оно будет для этой мировой религии, не знает никто. Какими были прошедшие два миллениума, знают специалисты — историки, теологи, религиоведы. […]
12.09.2016

Внесок Яна Амоса Коменського в розвиток Реформації на слов’янських землях

Пропонуємо вашій увазі дослідження діяльності Яна Амоса Коменського на предмет його внеску у розвиток та поширення реформаційних ідей на теренах слов’янських землях. Аналіз доступних робіт Коменського […]
22.08.2016

Реформація та її вплив на розвиток Європи

Наступного року весь світ відзначатиме 500-ту річницю Реформації. Важливість цього історичного процесу підкреслює масштаб святкування. Воно відбувається не лише в Німеччині, де почався реформаційний рух, але й […]
22.08.2016

95 тезисов. Диспут о прояснении действенности индульгенций

Во имя любви к истине и стремления разъяснить ее, нижеследующее будет предложено на обсуждение в Виттенберге под председательством достопочтенного отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и […]