21.06.2017

На світанку модерної Європи: причини та передумови німецької Реформації

У цьому році виповнюється 500 років з початку Реформації. Цей релігійний рух за очищення і виправлення католицизму був глибоким потрясінням для Католицької церкви і, одночасно, одним […]
13.06.2017

95 тез Мартіна Лютера

Господь і Учитель наш Ісус Христос, кажучи: «Покайтеся…», заповідав, щоб усе життя віруючих було покаянням. Це слово [«покайтеся»] не може бути зрозуміле як таке, що відноситься до […]
23.03.2017

Как «избранные» стали отцами-пилигримами

В повседневной жизни пуританами принято называть тех, кто придерживается строгих нравов и аскетизма, проявляет бережливость и трудолюбие. Все это на самом деле было свойственно английским протестантам, […]
26.01.2017

Реформація у Скандинавських країнах: компаративний аналіз

По всій Європі зміни, що виникали у політичній, економічній, соціальній та інтелектуальній сферах протягом XVI століття були нерозривно пов’язані із протестантською Реформацією. Релігійна революція розвивалась на декількох […]
20.01.2017

Історичні трансформації феномена релігійної ідентичності у польсько-литовському реформаційному русі XVI-XVII ст.

У статті розглянуто вплив Реформації на історичні модифікації змістовного наповнення феномена релігійної ідентичності в Польсько-Литовській державі XVI-XVII ст. Виявлено передумови та проаналізовано процес інтеріоризації нових компонентів релігійної […]
19.01.2017

Реформация и братское движение в Беларуси второй половины XVI в. — начала XVII в.

Значимой чертой общественной жизни Великого княжества Литовского второй половины XVI века являлось распространение идей Реформации, направленных на обновление традиционных церковных институтов и религиозной идеологии в духе евангельских […]
16.12.2016

Особливості англіканського віровчення

Англіканство є третьою основною протестантською течією, яка виникла в Англії у XVI ст. у результаті боротьби короля Генріха VIII за політичну незалежність від Риму. Як специфічний різновид християнства, англіканська […]
15.12.2016

Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст.

На початку XVI ст. в чеських землях крім католицького напряму віровчення почали формуватися такі реформовані християнські напрями, як утраквізм, «Община братська», староутраквізм та новоутраквізм. В даній […]
07.12.2016

Гугеноты — протестанты Франции

XVI век ознаменован Реформацией в Европе. Благодаря труду таких известных деятелей и их последователей как Петр Вальдо (1140-1218) и вальденсы, Джон Уиклиф (1320-1384) и лолларды, Ян Гус (1369-1415) и гуситы, […]
02.12.2016

Специфика английской Реформации XVI века

В становлении культуры Нового времени важную роль сыграло движение Реформации. Статья посвящена анализу специфических черт английской Реформации на примере важнейшего документа Английской церкви, известного под названием «39 статей». […]