10.10.2017

Якими були стосунки Реформації та сфери мистецтва (ВІДЕО)

Мистецтво, естетику прийнято вважати полем, на яке Реформація вплинула чи не найменше. Відмова від священних зображень і статуй, сувора етика, обмеження на розваги, вимога “дешевої церкви” […]
29.09.2017

Вплив філософських ідей Мартіна Лютера на становлення протестантської музичної традиції

Предметом даної статті є філософські ідеї Мартіна Лютера і їх роль у становленні протестантської музичної традиції. В статті проаналізовано філософсько-релігієзнавчі ідеї, принципи та концептуальні засади, якими […]
23.07.2017

Ранній протестантський мотет

Мотет — один з найдавніших жанрів в історії західноєвропейського професійного багатоголосся, який з’явився в ХІІ-XIII ст. та відразу допускав значну композиційну та змістовну варіантність. Хоча мотет виник у […]
27.02.2017

Великі реформатори. Мистецтво

Розвиток мистецтва Відродження в Німеччині відбувався під впливом ідей Реформації. На відміну від Італії, де мистецтво було світським, в Німеччині провідною лишалася біблійна тематика. «Чотири апостоли», […]
12.01.2017

Идеи Реформации в современной сакральной архитектуре протестантов Украины

Введение Период Реформации является одним из самых значительных этапов европейской истории. Влияние Реформации на развитие Церкви и богословских идей остаётся в центре внимания исследователей христианской истории. […]
08.12.2016

Гуманістичний образ Філіпа Меланхтона за візуальними джерелами XVI ст.

Роль і місце Філіпа Меланхтона у німецькій Реформації та північному гуманізмі продовжує викликати дискусії у світовій історіографії. У статті здійснена спроба на основі візуальних джерел та […]
22.11.2016

Ренесанс та Реформація в українській літературі

Пропонуємо Вашій увазі розділ IV «Ренесанс та реформація» книги Д. Чижевського «Історія української літератури (від початків до доби реалізму)», яку біло видано у Нью-Йорку у 1956 році. Авторський стиль збережено. А. […]
17.11.2016

Мартин Лютер и музыка

Лютер хорошо знал историю и теорию музыки; его любимыми композиторами были Жоскен Депре и Людвиг Зенфль. В своих трудах и письмах он цитировал средневековые и ренессансные […]
11.11.2016

Мартин Лютер глазами Лукаса Кранаха

Крупный немецкий художник начала XVI века Лукас Кранах был близким другом семьи Мартина Лютера. Он портретировал его родителей, был посаженым отцом невесты на его свадьбе, крестил их […]
17.10.2016

Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен

В статье рассматриваются немецкие духовные песни выдающегося реформатора Мартина Лютера и исследуется его роль в реформировании римско-католической мессы. Духовные песни исполнялись еще в первых христианских общинах. […]
14.10.2016

Особливості прояву духовної традиції лютеранства в музичному мистецтві Західної Європи

У статті доводиться, що важливе значення музики в лютеранському богослужінні стає визначальним фактором для більш глибокого осмислення й творчого підходу до музичної культури в країнах, де […]
10.10.2016

Увертюра Босха, или Зачем нужна Реформация

Эпическая мощь духовной брани Библия содержит бесчисленное множество свидетельств высокой продуктивности метафор. Когда Бог говорит устами пророка: «Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы […]
05.10.2016

Протестантська сакральна музика: духовні основи і витоки формування традиції

Музику по праву можна назвати найдоступнішим з мистецтв, і саме завдяки цій своїй особливості музика може у найдоступніших формах донести до людей християнські істини, цінності, імперативи. […]
29.09.2016

Влияние протестантизма на искусство

Когда люди говорят о протестантской Реформации, многие даже и не подозревают, что те самые процессы, которые привели церковь к реформе, повлияли и на всю европейскую культуру, […]