Реформаційна діяльність Жана Кальвіна

Жан Кальвін залишив глибокий слід у історії Європейської Реформації. Прихильник євангельського ідеалу простоти і посвяченості, він немало зробив для розповсюдження істин, важливих для того часу. Він доклав усіх можливих зусиль, щоб впровадити біблійний ідеал моральної чистоти у тому місті, де провів значну частину свого життя — у Женеві. Про його реформаційну діяльність ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску програми «Дорогами християнства».

Філіп Меланхтон — німецький реформатор, педагог та гуманніст

Величну постать Мартіна Лютера звичайно вважають обличчям Німецької Реформації. Але при цьому в тіні історичних досліджень залишається не менш видатна постать його друга і сподвижника — Філіпа Меланхтона. Меланхтон ґрунтовністю своїх суджень, широтою свого пізнання, красномовством, чистотою та щирістю зробив чимало для утвердження в європейському суспільстві реформаційних ідей. Про того, хто фактично дав Реформації ідеологічне підґрунтя, ви дізнаєтесь у сьогоднішній передачі.

Німецька Реформація: Мартін Лютер і початок боротьби

Ім’я Мартіна Лютера нерозривно пов’язане з Реформацією. Ревний, гарячий і відданий, він не знав іншого страху, крім Божого, і не визнавав іншої основи віри, окрім Святого Письма. Лютер був людиною свого часу, через яку Бог зробив велику роботу духовного оновлення церкви і суспільства. В цій програмі розглядається постать відомого німецького реформатора на фоні епохи.

Спадок Реформації: Біблійні принципи управління фінансами

Реформація була колосальним поштовхом не тільки до духовних, але й до культурних, соціальних, політичних і навіть економічних змін європейського суспільства. Вірніше сказати, в цей час зароджується суспільство нового типу, де підприємництво відіграє все більшу і більшу роль. Саме в епоху Реформації з усією гостротою прозвучало питання: якими повинні бути економічні відносини з точки зору християнських цінностей? Про те, які відповіді були на нього дані, піде мова у цій передачі.

Радзивілівська Біблія 1563 року

Прикордонне містечко Берестя (нині Брест) стало своєрідними воротами, через які ідеї європейської Реформації поширювались по землях Великого князівства Литовського. Не дивно, що саме тут за ініціативи князя Миколая Радзивіла-Чорного були надруковані сотні примірників Біблій, яким належало зіграти свою роль у духовному оновленні суспільства. Про унікальну пам’ятку книгодрукування — Радзивілівську Біблію 1563 року — ви сьогодні дізнаєтесь більше у історичній програмі «Дорогами християнства».

Миколай Радзивіл-Чорний

Цю людину називали «некоронованим королем» Великого князівства Литовського. Не тільки багатством і політичною владою прославився він, але й великою мудрістю у справах державного керування. Його надихала непохитна віра в живого Бога, яка стала добрим прикладом для його сучасників і нащадків. Його ім’я — Миколай Радзивіл-Чорний, і саме його життю та діяльності присвячений сьогоднішній випуск історичної передачі «Дорогами християнства».

Біблійний вплив на статути Великого князівства Литовського

Статут Великого князівства Литовського — унікальна правова пам’ятка. Цей звід законів, що бере свій початок з XVI століття, діяв на землях Литви, Білорусі, України досить довгий час. Вже ціле століття як не існувало держави, в якій цей кодекс був прийнятий, а його норми ще залишались авторитетом. Що унікального було в цьому Статуті? Які принципи становили його основу? Про біблійні впливи на Статут Великого князівства Литовського ви дізнаєтесь у сьогоднішній передачі.

"Золотий вік" Великого князівства Литовського

Кожна країна в процесі свого розвитку переживає часи, які пізніше входять в історію як «золотий вік». Для Великого Князівства Литовського, однієї з найбільших європейських держав пізнього середньовіччя, це було XVI століття. Це був час найбільшого інтелектуального та економічного розквіту, час діяльності державних та культурних діячів світового масштабу. І, мабуть, не варто дивуватись, що цей час якраз збігається з розквітом реформаційного руху в Європі. Про «золотий вік» Великого Князівства Литовського піде сьогодні мова у нашій передачі.

Вплив Реформації на розвиток європейської економіки

Західна Європа зараз є одним з найкраще економічно розвинених регіонів світу. Причому найбільша економічна стабільність спостерігається саме в тих країнах, які традиційно вважаються протестантськими. Що це — випадок чи закономірність? Чи могли процеси, які відбувалися ще у XVI столітті, дати імпульс розвитку на століття вперед? На це питання ми сьогодні спробуємо відповісти у історичній програмі «Дорогами християнства».

Ікооноборчий рух в Нідерландах XVI ст.

Реформація мала в Європі глибокий не тільки духовний, а й політичний резонанс. Так, для Нідерландів — маленької північної країни — боротьба за реформаційні ідеали стала боротьбою за національне самовизначення. Про становлення Нідерландів як протестантської держави піде мова у цій передачі.