15.01.2018

Підсумки Року Реформації

12.10.2017

Відображення гуманістичних та реформаційних ідей у бароковій літературі

Бароко в Україні химерно поєднало в своїх межах багато стилів і напрямів. Воно принесло на наші землі ренесансні, гуманістичні, реформаційні, класицистичні ідеї тощо, і не просто […]
26.09.2017

Реформація і Україна

500 років, що минули від початку Реформації в Європі, так і не привели до одностайності в оцінках ролі, значення і впливу її ідей на церковно-реформаційне, суспільно-політичне […]
28.08.2017

500 років Реформації. Її історія та значення в контексті України

Незважаючи на півтисячолітню віддаленість від «офіційного» початку Реформації в Європі, східноєвропейському пересічному громадянину все ще бракує достатньої обізнаності з подіями XVI ст. Ще більший недолік існує стосовно […]
18.08.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 5. П’ятидесятники

Продовження. Частини 1, 2, 3 і 4. Початок ХХ століття ознаменувався важливою подією у протестантській історії. У США з-поміж безлічі проповідників, що закликали до покаяння і благочестивого життя, молились за зцілення […]
17.08.2017

Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

У статті аналізуються друковані і писемні пам’ятки, пов’язані з діяльністю та ім’ям видатного білоруського просвітителя, друкаря Франциска Скорини, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені […]
08.08.2017

Український учень Лютера: Станіслав Оріховський-Роксолан

Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель стояв біля витоків новочасної української інтелектуальної традиції. Як і у багатьох інших «титанів гуманізму», світогляд Роксолана був здетермінований такими засадничими […]
27.07.2017

Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації

У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема, на здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжною мовою. Особлива увага приділяється біблійним […]
24.07.2017

Забузькі голєндри на Волині: походження, господарство, культура

У статті висвітлюється життєдіяльність на території Волині етнічної групи бузьких голєндрів з часу появи перших колоній (початок ХІХ ст.) до переселення їх у Німеччину в 1940 р. Розглядаються питання […]
23.07.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 4. Баптисти Російської імперії

Продовження. Частини 1, 2 і 3. Нові обличчя Переслідування баптистів, які спалахнули наприкінці ХІХ століття, не дуже вплинули на баптистів України чи Грузії. Вони вже встигли оформитись […]
21.07.2017

Рецепція гуситських реформаційних ідей у соціокультурному просторі Південно-Західної Русі наприкінці XV — у першій половині XVII ст.

У статті автор розглядає поняття «гуситська реформаційна ідея», простежує чесько-руські контакти періоду Пізнього Середньовіччя та Раннього Нового часу, на основі наявних джерельних згадок та історіографічних досліджень […]
04.07.2017

Шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст.

У статті простежено шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст. Вагоме місце серед них посідають торгівельні, освітньо-культурні зв’язки і міграційні рухи населення. Частково розкрито […]
29.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 3. Євангельський рух у ХІХ столітті: від Херсонщини до Петербурга

Продовження. Частина 1 та Частина 2. У другій половині ХІХ століття скасування кріпацтва, російський переклад Біблії та духовні пошуки серед німецьких колоністів (менонітів та пієтистів) та […]
20.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 2. Коріння євангельського руху

Продовження. Частина 1. Реформація: український вимір Протестанти «першої хвилі» на українських теренах проіснували відносно недовго, і їхній вплив у цілому обмежився подіями XVI-XVII століть. Значно більший внесок у […]
15.06.2017

Нариси з історії українського протестантизму. Частина 1. Реформація: український вимір

Офіційне святкування в Україні 500-ліття Реформації нагадує нам про те, що ідеали, пов’язані з Реформацією, багато в чому сформували обличчя сучасного християнського світу, а також, що […]
14.06.2017

Паростки європейського протестантизму у Великому князівстві Литовському (XIV — поч. XVI ст.)

У статті досліджено шляхи та передумови проникнення раннього протестантизму на терени Великого князівства Литовського. Висвітлено полеміку православно-католицького спрямування супроти протестантизму. Доведено, що ранні протестантські рухи посіяли […]
03.05.2017

Кисилин — центр волинських соцініан, або «Сарматські Афіни» (ФОТО)

Напівзруйнований кармелітський костел у Кисилині колись був центром соцініанства на Волині, осередком розвитку науки на Волині у XVII столітті. Зараз будівля закинута, без даху, стіни напівзруйновані, вікон […]
03.05.2017

Реформація на Волині: Олика — селище-містечко із європейською славою (ФОТО)

Колись містечко Олика було одним із найбільших центрів Реформації на Волині. Потрапив протестантизм сюди завдяки князю Радзивілу, який приніс Олиці європейську славу, повідомляє volyninfo.com. Про це цікаве […]
08.03.2017

Реформация в Украине. Ее распространение, особенности и значение

Реформация и тесно связанное с ней Возрождение имели огромное значение в жизни Европы XVI и XVII веков. В результате Реформации протестантизм широко распространился в ряде европейских стран, и во […]
08.02.2017

Реформаційні зміни в культуротворчості України постренесансного часу

Проблема культуротворчості людини, її соціокультурного буття, морального світу стала визначальною не лише для західноєвропейської наукової думки, а й для української. Вітчизняні мислителі, діячі, митці постренесансного часу […]
05.01.2017

Діячі Реформації на теренах України та їх значення в релігійно-культурному процесі

Відомо чимало протестантських літераторів, полемістів, учених, які так чи інакше пов’язані з Україною. Дехто залишив кілька творів, декого знаємо завдяки згадкам в антипротестантських виданнях. А багато […]
08.12.2016

Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI-XVII ст.

У статті йдеться про виникнення й розвиток антитринітаризму в Україні у XVI-XVII ст. та його місце в суспільно-політичному житті роду Немиричів. Визначається особлива роль социніанських ідей, які […]
06.12.2016

Особенности Реформации в Украине

У каждого народа на земле есть своя судьба и миссия от Бога. Империи возникают и уходят в небытие. Это не их заслуга и не заслуга народа […]
05.12.2016

Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI — перша половина XVII ст.)

На 50-ті роки XVI ст. припадає розквіт кальвінізму у Великому князівстві Литовському. У 1557 р. у Вільні зібрався перший установчий з’їзд протестантів. Серед причин успішності кальвіністської пропаганди можна відзначити її соціально-політичну […]
14.11.2016

Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.)

У статті досліджується місце і роль інтелектуальних об’єднань у творенні єдиного європейського культурно-освітнього простору, в розвитку форм освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслюється, що завдяки дотриманню […]
11.11.2016

Малоизвестная история украинской Реформации. Часть ІІ: 15 фактов об украинском кальвинизме

По сравнению с лютеранством и чешским братством кальвинизм в Украине, в частности во второй половине XVI века, имел значительные успехи, став здесь на длительное время ведущей протестантской […]
09.11.2016

Вековые корни украинских протестантов

Одно из самых дорогих и важнейших приобретений, которые ценят мудрые люди на протяжении веков — это знание. Наличие полной и правильной информации всегда давало посвященным преимущество над […]
09.11.2016

Малоизвестные факты из истории украинской Реформации. Часть I

Хотя протестантизм в Украине и не получил массового распространения, он тоже стал существенным фактором ее религиозной жизни. Конфессия развивалась здесь пять веков. Теперь она по количеству […]
02.11.2016

Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій В. І. Любащенко

Курс лекцій Вікторії Любащенко — перша в історіографії спроба висвітлення ґенези, етапів еволюції та сучасного стану протестантизму в Україні. Зародження конфесії проаналізовано у контексті історико-культурних явищ Ренесансу, […]
27.10.2016

Постання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки

У статті розглянуто концепції держави в європейській політичній думці часів Реформації та Контрреформації (XVI — першої половини XVII cт.). Проаналізовано моделі держав, у контактах з якими постала козацька Україна, […]
25.10.2016

Пересопницьке Євангеліє

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам’ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва, переклад Євангелія мовою, близькою до народної. Пересопницьке Євангеліє являє собою розкішну книгу вагою 9 кілограмів 300 грамів, писану […]
18.10.2016

Культурфілософське коріння кальвінізму в Україні

Кальвінізм як напрям третьої, пізньої течії християнства протестантизму має свою потужну історію розвитку на теренах України. Ця історія розпочалася засвоєнням здобутків гуманізму та Реформації в Україні. […]
18.10.2016

Історична свідомість у добу Ренесансу та Реформації: український контекст

У даній роботі досліджено філософське осмислення історії в добу Ренесансу та Реформації. Показано, що українська філософсько-історична думка XIV-XVIII ст. формувала історичну свідомість і впливала на соціально-історичне життя […]
14.10.2016

«Православна Реформація» у Київській митрополії: за і проти

Реформація Давня і сучасна історіографія розуміють її переважно у широкому аспекті. Класичний приклад — Енциклопедичний словник Ф. Брокгауза та І. Ефрона, де Реформація є однією з найбільших подій всесвітньої […]
14.10.2016

Релігійна еліта України ренесанс-реформаційної доби

Елітою є особи, які активно, творчо і поступально-прогресивно діють в усіх сферах суспільного життя. Головним змістом епохи середини XVI — середини XVII ст. був перехід від східнохристиянського до ренесанс-реформаційного типу […]
14.10.2016

Первая волна Реформации на украинских землях

Период монгольского владычества для земель Украины был не столь длительным, как для земель северо-восточной Руси. Уже в начале XIV в. Литовское княжество и Польша вступили в борьбу за […]
14.10.2016

Протестантизм у Східній Європі: Польща — Литва — Русь

Мартін Лютер започаткував Реформаційних рух 31 жовтня 1517 р., прикріпивши знамениті 95 тез до дверей Замкової церкви у Віттенберзі. Миттєво Реформація поширилась на схід, на землі Корони Польської і Великого […]
10.10.2016

Замок у Панівцях: тут тобі й палац, й академія, й друкарня

За шість кілометрів від Кам’янця-Подільського, в мальовничій долині річки Смотрич розкинулося село Панівці. Воно відоме ще з XV ст. і тривалий час належало панам Чермінським, доки в другій половині XVI ст. […]
07.10.2016

Просвітницька діяльність протестантів на українських землях другої половини XVI — середини XVII ст.

На початку XVI століття (1517 р.) у Німеччині починається Реформація, яка, наче вогонь, перекидається на інші держави: Швейцарію, Швецію, Англію, Францію. Такий успіх реформаційного руху був обумовлений […]
05.10.2016

Вплив лютеранських ідейних засад на формування релігійного світогляду Станіслава Оріховського

У статті аналізується феномен засвоєння представниками української шляхти певних лютеранських ідей та тенденцій; досліджується проблема трансформації релігійних поглядів С. Оріховського в контексті європейської Реформації XVI ст.; робиться спроба довести […]
30.09.2016

Острозька Біблія та філософська й богословська думка в Острозькій академії

Створення Острозької академії в 1576 р. й пов’язане з цим видання Острозької Біблії в певному сенсі стало відповіддю української еліти на культурні виклики католицького й протестантського Заходу. […]
28.09.2016

Релігійна ситуація в Україні кінця ХVІ — початку ХVII ст.

У статті простежено вплив Берестейської міжцерковної унії на релігійну ситуацію в Україні кінця ХVІ — початку ХVII ст. Доведено, що Берестейська міжцерковна унія замість того, щоби стабілізувати конфесійну […]
26.09.2016

Стефан Зизаній — ідеолог православного протестантизму

Релігійна тематика все частіше стає предметом вітчизняних досліджень. У подіях та уроках минулого люди шукають обґрунтування своїх позицій і дій. Ці звернення до історії необхідні для […]
26.09.2016

Штундизм, или украинские христианские братства ХІХ века

Название «штундисты», а в простонародье — «штунды», часто является общим нарицательным, обозначающим людей с нетрадиционными религиозными верованиями, навеянными западной культурой. Вопреки предубеждениям оказывается, что штундизм был мощным […]
23.09.2016

Розвиток освіти у братських школах України XVI–XVII ст. в контексті західноєвропейського Відродження

Пропоноване дослідження є спробою прослідкувати становлення і розвиток освіти у братських школах України в період XVI-ХVII ст. Освітню культуру України цього часу варто розглядати у загальноєвропейському контексті, який, […]
20.09.2016

Реформаційний рух в Україні

З другої чверті XVI ст. ряд країн Європи став ареною Реформації — соціально-політичного та релігійного руху, під гаслами якого розгорталися Селянська війна у Німеччині, національно-визвольна боротьба у Нідерландах, […]
19.09.2016

Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець ХVI — початок XVII ст.)

У статті розкривається вплив релігійного фактору (розвиток православ’я, католицизму, уніатства та протестантизму у кінці ХVI — початку ХVII ст.) на становище українських земель того часу. Автор торкається як […]
22.08.2016

Діяльність чеських братів в Україні у XV–XVII ст.

Попередники чеських братів в Україні Вже у XV ст. жителі України були знайомі з працями реформаторів, що потрапляли сюди через Польщу та Чехію. Наприклад, праці Джона Вікліфа […]
22.08.2016

Загальноєвропейській зміст реформаційних рухів в Україні в XVI-XVII ст.

Тема української Реформації, на перший погляд, видається несподіваною. Адже Реформація — це суспільний процес, який ми звично пов’язуємо з історією іншої частини Європи. Зрозумілим для нас є […]
22.08.2016

Ієронім Празький та православно-гуситські відносини

Бажання відродити в церковному житті практики ранніх християн — характерна риса чеської Реформації. Це привело гуситів до зближення з християнським Сходом, де, на їхню думку, все ще […]